CUIDA'T

ACTIVITAT · BELLPUIG

Recuperant el format previ a la pande?mia, la Fira Cuida’t tornara? a omplir els pavellons d’activitats que posen en valor la bona alimentacio? i la necessitat de fer exercici fi?sic. Xerrades, tallers i taules rodones compartiran espai amb productes de proximitat d’alimentacio? saludable. El programa, a me?s, s’adrec?a a tota la poblacio?: infants (amb tallers de cuina), persones joves i de mitjana edat (amb la xerrada de la Nu?ria Picas) fins a persones amb patologies (amb la taula rodona sobre el programa EUPAP de l’EAP de Bellpuig).

4 DIVENDRES

7 tarda | Xerrada-taller: EL PAPER DE LA COMUNITAT EN LA PREVENCIO? DEL SUICIDI. RECONEIXEM ELS MITES I ELS SE- NYALS D’ALERTA. Org.: Consell Comarcal de l’Urgell, Ajunta- ment de Bellpuig i PLACI

5 tarda | Inauguracio? i obertura de portes amb una exhibicio? de hip-hop a ca?rrec del Club Ippon

De 5 tarda a 9 nit | Portes obertes a GYM BELLPUIG
5 tarda | Club d’Escacs de Bellpuig | Inicia’t i practica els escacs

5 tarda | Palla?s Me?dic Dental | Magnotera?pia i kinesiotapping amb Montse Pe?rez, fisioterapeuta

2/4 de 6 tarda | Taller de cuina infantil ECONOMIA CIRCULAR PER INFANTS: CUINEM I FEM UN COMPOST amb Petit Xef.

Limitat a 20 places (inscripcio? per ordre d’arribada)

2/4 de 6 tarda | Xerrada NU?RIA PICAS. UNA VIDA. Perseverar, superar obstacles i no defallir davant les adversitats. Nu?ria Picas narrara? el seu recorregut esportiu a partir d’una filosofia de vida basada en la mentalitat positiva i la forc?a de voluntat

6 tarda | Taller de cuina:

INTRODUCCIO? A LES SALS
AROMA?TIQUES A LA CUINA DE
CASA. Com fer me?s deliciosos els
plats tot cuidant la nostra salut a ca?rrec d’Ester Miralles

i Rosa Pique?

2/4 de 7 tarda | Sessio? de ioga per descobrir la unio? del cos, la respiracio? i la ment. A continuacio?, INTRODUCCIO? A LA MEDITACIO?: silenci intern a trave?s de la respiracio? per aconseguir harmonia mental. Amb Centre de Ioga OM i a ca?rrec de Nu?ria Vidal, Gerard Galito? i Eva Chincho?

7 tarda | Xerrada: MITES ALIMENTARIS amb Merce? Carbonell, dietista-nutricionista de l’EAP de Bellpuig

6 DIUMENGE

10 mati? | Obertura del recinte firal
Tot el mati? | Baixos del Castell | CAMPIONAT PROVINCIAL

INDIVIDUAL D’ESCACS. Org.: Club d’Escacs Bellpuig
10 mati? | Pistes locals | TIRADA DE BITLLES de competicio?

12 migdia | JORNADA PRA?CTICA DE BITLLES CATALANES per a petits i grans. Org.: Club Bitlles Sant Jaume

D’11 mati? a 1 migdia | Palla?s Me?dic Dental | Demostracio? d’un ESTUDI BIOMECA?NIC DE LA PETJADA amb plataforma de pressions i PROVA DEL PEU DIABE?TIC per valorar la sensibilitat a ca?rrec de la Dra. Laura Nan, podo?loga

D’11mati? a1migdia|PORTESOBERTESALESPISTESDETENNIS. Org.: Club Tennis Bellpuig

11 mati? | MINI MARXA CICLISTA amb recorregut per a totes les edats. A continuacio?, SORTIDA DE 5 km en BTT pel terme de Bellpuig. Org.: Penya Pedal

11 mati? | Recinte Firal | PARTIDA INTERGENERACIONAL DE DOMINO? amb peces gegants. Org.: per La SempreViva

2/4 de 12 mati? | Cuina amb Thermomix: APERITIUS DE FESTA SA- LUDABLES. Receptes saludables amb Montse Granollers

12 migdia | EXHIBICIO? DE GIMNA?STICA RI?TMICA i taller amb aparells. Org.: Club Ippon

12 migdia | Taula rodona: ESPORT PER A TOTHOM amb la presentacio? del programa EUPAP de l’EAP de Bellpuig: programes d’exercici fi?sic individualitzat. Amb He?ctor Carrio?n, investigador a l’INEFC i membre del Projecte EUPAP; Aleix Ayats, psico?leg a l’EAP de Bellpuig; i Javier Rodri?guez, educador fi?sic a l’EAP de Bellpuig

2/4 d’1 migdia | TAST DE CERVESA ARTESANA. Limitat a 40 persones (5€). Inscripcio? a l’estand d’atencio? al visitant

5 tarda | EXHIBICIO? DE GIMNA?STICA RI?TMICA i taller amb aparells. Org.: Club Ippon

5 tarda | DEMOSTRACIO? D’ESTE?TICA DENTAL. Col·locacio? gratui?ta de brillants dentals amb el Dr. David Palla?s, odonto?leg

5 tarda | Club d’Escacs de Bellpuig | Inicia’t i practica els escacs

5 tarda | Inicia’t i practica amb el Club de Tennis Taula de Bellpuig

5 tarda | TALLER DE REPARACIONS BA?SIQUES
I MANTENIMENT DE LA BICICLETA. Org.: Penya Pedal

5 tarda | Xerrada: CALC?AT INFANTIL ADEQUAT SEGONS L’EDAT I LA FASE DE DESENVOLUPAMENT a ca?rrec d’Ariadna Selle?s, podo?loga del centre Espai Fisio

2/4 de 6 tarda | Taller de cuina infantil: NO AL MALBARATAMENT ALIMENTARI. CUINA D’APROFITAMENT AMB INFANTS a ca?rrec de Petit Xef. Limitat a 20 places (inscripcio? per ordre d’arribada)

6 tarda | Xerrada: REACCIONS ADVERSES ALS ALIMENTS (al·le?rgies, intolera?ncies i malaltia celi?aca). A ca?rrec de Joan Barranco, nutricionista-dietista. Org.: Palla?s Me?dic Dental

7 tarda | Xerrada: L’U?S PRUDENT DELS ANTIBIO?TICS a ca?rrec de Rita Sala, farmace?utica. Org.: EAP de Bellpuig