Presentació del llibre

CONFERÈNCIA · TÀRREGA

Presentació del llibre

DE CARLINADES PER LA SEGARRA HISTÒRICA.

DESCOBRINT ELS ESCENARIS DE MIG SEGLE DE VIOLÈNCIA

7 tarda | Museu Tàrrega Urgell | Amb l’autor Jaume Moya i Matas