Inauguracio? de l’exposicio? TEATRE ATENEU 100 ANYS!

EXPOSICIÓ · TÀRREGA

Inauguracio? de l’exposicio?

TEATRE ATENEU 100 ANYS!

12 migdia | Sala Marsa? |
Commemoracio? del centenari
de la sala amb treball de
recerca de Teresa Garcia i
Xavier Garcia. Exposicio? de
produccio? pro?pia que recupera
la memo?ria de les
arts esce?niques a Ta?rrega
des de mitjans del segle XIX
fins a l’actualitat. Me?s enlla?
de la histo?ria de l’edifici, s’hi
rememoraran esdeveniments,
associacions, grups o col·lectius
vinculats a l’emblema?tica sala targarina. Oberta fins al 3 de desembre